№  
REDAKSİYA HEYƏTİ

Baş redaktor:
Qasımov E.M.

Baş redaktor müavini:
Şamilova F.H.

Məsul katib:
Hacıyeva S.A.

 • Ağayeva R.B.
 • Bağırov N.Ə.
 • Balayeva R.N.
 • Carullazadə Ç.C.
 • Eyyubova A.A.
 • Əliyeva T.T.
 • Hacıyev Ə.M.
 • Hacıyev R.V.
 • Qəlbinur P.Y.
 • Qurbanova N.F.
 • Kərimov K.T.
 • Kərimov M.İ.
 • Namazova H.K.
 • Nəzərli C.A.
 • Osmanov Ş.Ş.
 • Salmanova S.Z.
REDAKSİYA ŞURASI
 • Botabekova T.K. (Kazaxıstan)
 • Beradze İ.N. (Gürcüstan)
 • Bikbov M.M. (Rusiya)
 • Bikbova G.M. (Yaponiya)
 • Brovkina A.F. (Rusiya)
 • Cavadı Məhəmməd Əli (İran)
 • Dvali M.L. (Gürcüstan)
 • İsmankulov A.O. (Qırğızıstan)
 • Kats D.V. (Rusiya)
 • Kornilovskiy İ.M. (Rusiya)
 • Levitskaya Q.V. (Ukrayna)
 • Malyugin B.E. (Rusiya)
 • Moşetova L.K. (Rusiya)
 • Önər Gəlişkən (Türkiyə)
 • Rosenblatt M.İ. (ABŞ)
 • Seregard S. (İsveç)
 • Sunay Duman (Turkiyə)
 • Süleyman Kaynak (Turkiyə)
 • Yaşınkas V.P. (Litva)
 • Yegorov E.A. (Rusiya)